Contributie

_dsc8142a

 

 

De contributie bedraagt € 22,00 per maand.
Het rekeningnummer van Amadeus is NL42RABO 0136756689, ten name van Operakoor Amadeus.